Alario leucolaemus                    

IBC-Link  Zang  IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Witkeel of Damara alario

Serinus leucolaema (Alario leucolaemus)

Geografische verspreiding en biotoop

De Damara alario leeft, net als de gewone Alario, in droge gebieden in het zuidwesten van Republiek Zuid-Afrika; noordelijker dan de Alario. In het verleden werden de gewone Alariovink (Serinus alario) en de Damara alariovink als soort en ondersoort beschouwd. Qua gedrag, trekbewegingen en voeding is de Witkeel of Damara Alario inderdaad vergelijkbaar met de Alario.

Grootte: 13 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Ook bij de witkeel of Damara alario is het geen probleem man en pop te herkennen bij volwassen vogels. De man is veel meer getekend en contrastrijker gekleurd dan de pop. Geen ondersoorten.

Bijzonderheden

Een opvallend gekleurde en getekende vogel. Bij waarnemingen in de natuur valt op dat etende vogels niet schuw zijn. Net als bij de gewone alario wordt melding gemaakt van onregelmatig trekgedrag; soms alleen, soms in kleine groepjes, soms in een grote groep. Het ene jaar in het winterseizoen wel; het andere jaar niet. Witkeel of Damara alariovinken zijn nog minder ingevoerd dan de gewone Alario. In de natuur worden de nesten op verschillende momenten in het jaar gevonden, afhankelijk van o.a. het klimaat van de streek. De broedtijd duurt in de natuur van oktober tot april. Damara of witkeel alario eet graag raapzaad. Aandacht dient er te zijn voor het te vet worden van Witkeel Alariovinken. In dat geval minder vette zaden voeren, voer rantsoeneren of de vogels ruimer huisvesten.

(15-10-2019)

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.