Alario leucolaemus                    

IBC-Link  Zang  IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Witkeel of Damara alariovink

Alario leucolaemus (Serinus alario leucolaemus, Crithagra alario leucolaemus)

Geografische verspreiding en biotoop

De Damara alariovink leeft, net als de Alariovink, in droge gebieden in het zuidwesten van Republiek Zuid-Afrika; noordelijker dan de Alariovink. In het verleden werden de gewone Alariovink (Alario alario) en de Damara alariovink als soort en ondersoort beschouwd. Qua gedrag, trekbewegingen en voeding is de Witkeel of Damara Alariovink vergelijkbaar met de Alariovink.

Grootte: 13 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Ook bij de witkeel of Damara alariovink is het geen probleem man en pop te herkennen bij volwassen vogels. De man is veel meer getekend en kontrastrijker gekleurd dan de pop. Geen ondersoorten.

Bijzonderheden

Een opvallend gekleurde en getekende vogel. Bij waarnemingen in de natuur valt op dat etende vogels niet schuw zijn. Net als bij de alariovink wordt melding gemaakt van onregelmatig trekgedrag; soms alleen, soms in kleine groepjes, soms in een grote groep. Het ene jaar in het winterseizoen wel; het andere jaar niet. Witkeel of Damara alariovinken zijn nog minder ingevoerd dan gewone Alariovinken. In de natuur worden de nesten op verschillende momenten in het jaar gevonden, afhankelijk van o.a. het klimaat van de streek. De broedtijd duurt in de natuur van oktober tot april. Damara of witkeel alariovinken eten graag raapzaad. Aandacht dient er te zijn voor het te vet worden van Witkeel Alariovinken. In dat geval minder vette zaden voeren, voer rantsoeneren of de vogels ruimer huisvesten.

(26-08-2011)