alario alario   

IBC-Link  Zang  IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Alariovink

Serinus alario (Alario alario)

Geografische verspreiding en biotoop

De Alario leeft in droge gebieden in het zuidwesten (Kaap provincie) van Republiek Zuid-Afrika. Buiten de voortplantingstijd trekt de vogelsoort door andere delen van dat land, ook richting kust. De trekbewegingen zijn zeer onregelmatig en vogels verschijnen als enkelingen en in kleine of grote groepen. Leeft in graslanden met her en der lage begroeiing. Ook in de nabijheid van menselijke nederzettingen te zien. Zoekt voedsel op of laag bij de grond o.a. zaden van grassen die ze ook uit de aren kunnen halen.

Grootte: 13 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Man en pop zijn duidelijk verschillend van kleur omdat alleen de man een zwarte kop heeft en een opmerkelijke streeptekening op de borst. Bijzonder is ook de warmbruine kleur op het rug- en vleugeldek. De pop is grijsbruin en mist elke tekening en kleurkontrast dat de alariovink man zo bijzonder maakt. Serinus alario kan niet met andere soorten verwisseld worden. Alleen Serinus leucoleamus (witkeel of Damara Alario) lijkt enigszins op Serinus alario, zij het dat het mannetje van S. leucoleamus nog sprekender getekend is en nog kontrastrijker. Geen ondersoorten.

Bijzonderheden

In de natuur in Zuid-Afrika worden de nesten meestal aangetroffen op het moment dat er volop voedsel te vinden is. De nesten worden in de natuur gevonden in de periode oktober tot en met april met blijkbaar het accent op de periode maart/april. Het eerste en het tweede nest kunnen met lange tussenpoos gebouwd worden. (In Zuid-Afrika is het zomer als het in West-Europa winter is. Hiermede is rekening te houden bij de Alario kweek.) Veelal worden ze gekweekt in verwarmde ruimtes in grote broedkooien. De balts van het Alariomannetje is indrukwekkend en wordt met trillende vleugels opgevoerd. Een drukke zanger, echter minder melodieus dan andere nauw verwante (Serinus)soorten. Alariovinken behoren tot de vogelsoorten die graag raapzaad in hun hoofdvoeding hebben. Aandacht dient er te zijn voor het te vet worden van Alario's. In dat geval minder vette zaden voeren, voer rantsoeneren of de vogels ruimer huisvesten.

(15-10-2019)

      

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.