serinus reichardi_20111230_1081112810            

IBC-Link   Zang   IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Miombo cini, Streepborst cini

Crithagra reichardi (Serinus reichardi)

Geografische verspreiding en biotoop

De nominaatvorm van deze vogel uit Genus Crithagra leeft in delen van Tanzania, Zaïre, Zambia, Mozambique en Zimbabwe. De ondersoort wordt noordelijk daarvan aangetroffen, in het zuiden van Ethiopië en op de hooglanden van Kenia en Soedan. Opmerkelijk is dat deze soort verschillende, kleine en gescheiden verspreidingsgebieden heeft. Dat kan duiden op specifieke voorkeuren qua voedsel, leefgebied of klimaat. Deze cini schijnt een verbinding te hebben met de Brachystegia bomen en bossen waarvan de inheemse naam ‘miombo’ is. Ook landstreken met Baikiaea bomen (Zimbabwe teak) hebben de voorkeur. Crithagra reichardi speurt op de grond naar graszaden. Er zijn foto’s waarvan deze cini eet van een soort distel. Observaties worden gemeld waarbij men de Miombo cini vliegende insecten heeft zien vangen en heeft zien eten van vijgen. Het is in de natuur een zeldzaam waargenomen Crithagra soort. Plaatselijk kan het een algemeen voorkomende vogel zijn.

Grootte: 12 - 13 cm

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Man en pop hebben praktisch dezelfde kleur en tekening; jonge vogels hebben een minder helder witte keelvlek en de oogstreep, die tot de bovensnavel doorloopt en crème-achtig van kleur is. Het mannetje is bij vogels uit hetzelfde gebied iets helderder van kleur vooral op de kin en keel waar het popje ook strepen toont. Bestreping op de kin wordt bij poppen van meer Crithagra soorten waargenomen. Crithagra reichardi reichardi onderscheidt zich van Crithagra reichardi striatipectus doordat deze ondersoort, die in het noordelijk gelegen Kenia en Soedan voorkomt, intensievere bestreping toont op de kin, keel en tevens in de flanken.

Bijzonderheden

Op het vlak van taxonomie er is met deze Crithagra soort heen en weer geschoven, hoewel Reichenow de soort als eerste beschreef onder Poliospiza reichardi. Later werd deze soort als een ondersoort van Crithagra gularis, Streepkop cini, beschouwd, zelfs sterk verwant aan Crithagra gularis canicapilla. Het schijnt dat Crithagra reichardi en Crithagra gularis canicapilla in bepaalde gebieden als soorten naast elkaar leven. De Miombo cini wordt beschreven als een teruggetrokken levende vogelsoort. Deze Crithagra soort is zeker geen algemeen voorkomende vogel in het bezit van Europese kwekers. De Streepborst cini (Crithagra reichardi) en Zwartwang cini (Crithagra mennelli) kunnen met elkaar verward worden, zij het dat de laatste soort meer en duidelijk zwartere wangen heeft.

(15-10-2019)

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.