serinus reichardi_20111230_1081112810            

IBC-Link   Zang   IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Miombo cini, Streepborst cini

Serinus reichardi (Crithagra reichardi)

Geografische verspreiding en biotoop

De nominaatvorm van deze vogel uit Genus Serinus leeft in delen van Tanzania, Zaïre, Zambia, Mozambique en Zimbabwe. De ondersoort wordt noordelijk daarvan aangetroffen, in het zuiden van Ethiopië en op de hooglanden van Kenia en Soedan. Opmerkelijk is dat deze soort verschillende, kleine en gescheiden verspreidingsgebieden heeft. Dat kan duiden op specifieke voorkeuren qua voedsel, leefgebied of klimaat. Deze cini schijnt een verbinding te hebben met de Brachystegia bomen en bossen waarvan de inheemse naam ‘miombo’ is. Ook landstreken met Baikiaea bomen (Zimbabwe teak) hebben de voorkeur. Serinus reichardi speurt op de grond naar graszaden. Er zijn foto’s waarvan deze cini eet van een soort distel. Observaties worden gemeld waarbij men de Miombo cini vliegende insecten heeft zien vangen en heeft zien eten van vijgen. Het is in de natuur een zeldzaam waargenomen Serinus soort. Plaatselijk kan het een algemeen voorkomende vogel zijn.

Grootte: 12 - 13 cm

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Man en pop hebben praktisch dezelfde kleur en tekening; jonge vogels hebben een minder helder witte keelvlek en de oogstreep, die tot de bovensnavel doorloopt en crème-achtig van kleur is. Het mannetje is bij vogels uit hetzelfde gebied iets helderder van kleur vooral op de kin en keel waar het popje ook strepen toont. Bestreping op de kin wordt bij poppen van meer Serinus soorten waargenomen. Serinus reichardi reichardi onderscheidt zich van Serinus reichardi striatipectus doordat deze ondersoort, die in het noordelijk gelegen Kenia en Soedan voorkomt, intensievere bestreping toont op de kin, keel en tevens in de flanken.

Bijzonderheden

Op het vlak van taxonomie er is met deze Serinus soort heen en weer geschoven, hoewel Reichenow de soort als eerste beschreef onder Poliospiza reichardi. Later werd deze soort als een ondersoort van Serinus gularis, Streepkop cini, beschouwd, zelfs sterk verwant aan Serinus gularis canicapilla. Het schijnt dat Serinus reichardi en Serinus gularis canicapilla in bepaalde gebieden als soorten naast elkaar leven. De Miombo cini wordt beschreven als een teruggetrokken levende vogelsoort. Deze Serinus soort is zeker geen algemeen voorkomende vogel in het bezit van Serinus kwekers. De Streepborst cini (Serinus reichardi) en Zwartwang cini (Serinus mennelli) kunnen met elkaar verward worden, zij het dat de laatste soort meer en duidelijk zwartere wangen heeft.

(11-04-2012)