serinus xantholaenus 

IBC-Link   Zang   IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Salvadori's cini

Serinus xantholaemus

Geografische verspreiding en biotoop

De als kwetsbaar en zeldzaam beschouwde Salvadori’s cini wordt voornamelijk waargenomen in een klein aantal gebieden in Ethiopië. Deze leefgebieden liggen op een hoogte tot 1500 meter en kenmerken zich door soms ook lage temperaturen en begroeiing met jeneverbesachtige planten en bomen. Op foto’s en films ziet men Serinus xantholomeus eten van kleine, witte bloempjes. Over het voedsel dat deze vogels in de natuur zoeken is verder weinig bekend.

Grootte: 11 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Er is geen uiterlijk geslachtsverschil tussen man en pop. Ondersoorten worden evenmin beschreven. Over de wetenschappelijke indeling van deze vogelsoort heersten diverse inzichten; Salvadori’s cini werd zelfs ooit beschreven als een kruising van enkele Serinus soorten. Hij werd ook ooit beschreven als een ondersoort van Serinus flavigula (Geelkeel cini). Het verschil tussen S. flavigula en S. xantholaemus zit vooral in de zwarte borstband die alleen te zien is bij S. xantholaemus. In Birds of the World van James F. Clements wordt Serinus xantholaemus als zelfstandige soort beschreven.

Bijzonderheden

Waarschijnlijk is Salvadori’s cini helemaal niet of zeer zelden geëxporteerd. De vogel is in 1896 voor het eerst beschreven door Italiaanse graaf Tommaso Salvadori die de vogel naar zichzelf noemde en zijn tweede wetenschappelijke naam afleidde van het Grieks voor geel en keel.

(14-03-2012)