serinus tristiatus 20101217 1920608501 

IBC-Link  Zang  IUCN-Redlist  Birdlife-Link

Rüppells cini, Bruine cini

Crithagra tristriata (Serinus tristriatus, Poliospiza tristriata)

Geografische verspreiding en biotoop

De Rüppells cini komt uitsluitend voor op de hoogvlaktes van het noorden en het midden van Ethiopië, delen van het noorden van Somalië en Eritrea. De wetenschappelijke benaming is wat verwarrend. Afgaande op de wetenschappelijke naam zou er sprake zijn van drie strepen (‘tri strié’= drie strepen) hoewel er twee opvallende lichtgekleurde wenkbrauwstrepen te zien zijn. Crithagra tristriata wordt waargenomen in licht beboste, vochtige en rotsachtige gebieden. Aangetekend wordt dat op deze Afrikaanse hoogvlaktes ook jeneverbesachtige planten groeien. Over de voeding in de natuur is weinig bekend. Rüppells cini’s zouden eten van zaden van kruiden. Er zijn foto’s gepubliceerd waarop te zien is dat de vogels eten van vogelmuur (Stellaria subspecies). Van deze Crithagra soort wordt vermeld dat ze zich, in tegenstelling tot de meeste vogels uit hetzelfde Genus, meestal laag bij de grond ophouden. De nesten worden in de natuur gevonden in april en oktober.

Grootte: 13 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Man en pop zijn gelijk van kleur en tekening zijn. Op foto’s ziet men wel verschillen in grootte, helderheid (meer wit), lengte van de wenkbrauwen en de keeltekening. Er zijn foto’s gepubliceerd van donkergrijze en bruingrijze vogels van deze soort. Bij het mannetje zou de keelstreek witter van kleur zijn. In Somalië, zo is te lezen, zou de ondersoort C. tristriata pallidior voorkomen. Dit ras wordt omschreven als grijzer en bleker. Clements Checklist 2010 geeft geen ondersoorten. Ook bij deze Crithagra soort tonen nog niet volwassen vogels meer bestreping op het rugdek (mantel) en op de borst.

 Bijzonderheden

De naam Bruine cini sluit aan bij de bruingrijze kleur op de vleugels, de bruingrijze stuit en de gelijk gekleurde bovenstaartdekveren. Deze Crithagra soort is niet vaak ingevoerd en daarom minder bekend in kringen van vogelkwekers. Deze soort kan verwisseld worden met Crithagra reichardi (Miombo cini) waarbij echter de wenkbrauwstreep minder helder wit is en tevens een voorhoofdsband vormt. Ook de Streepkop cini (Crithagra gularis) lijkt op het eerste zicht wel op de Rüppells of Bruine cini, echter bij deze soort is er lichte mate van bestreping op het voorhoofd. De verspreidingsgebieden van C. tristriata, C. gularis en C. reichardi liggen ver uiteen en er zijn geen overlappingen.

(15-10-2019)

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.