Serinus tottus 

IBC-Link   Zang   IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Hottentot cini, Zuid Afrikaanse cini

Crithagra totta (Serinus tottus)

Geografische verspreiding en biotoop

De Hottentot cini leeft oorspronkelijk in het zuiden en het zuidwesten van de Kaapprovincie (Zuid-Afrika). De naam ‘Hottentot’ is door Europeanen gegeven aan de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Deze vogel bezoekt in het zuidelijkste deel van Zuid-Afrika de met pijnbomen en protea’s begroeide hellingen, bosranden, acacia bossen en wordt tevens gezien in parken en grote tuinen. Ze eten zaden, knoppen, nectar, bloemen en af en toe insecten. Voedsel zoeken ze verscholen levend in bomen en struiken en op de rotsachtige grond. Uit onderzoek blijkt dat de witachtige brei uit de krop die de ouders aan de jongen voeren uit insecten en plantaardig voedsel bestaat. De nesten worden aangetroffen in holtes in rotsen, afwijkend van de nestelplaats van de meeste Crithagra soorten. Als periode waarin de nesten in Zuid-Afrika aangetroffen worden geldt: vanaf augustus tot en met januari. Dit is vergelijkbaar met het voorjaar in West-Europese omstandigheden.

Grootte: 13 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Man en pop lijken erg op elkaar, echter met het verschil dat de man intensiever geelgroen van kleur is op de borst, meer bruingroen op het rugdek en grijzer op de kop. De bestreping op de keel is duidelijker aanwezig bij de pop. De typische vleugel- en staarttekening is minder prominent bij de pop. Er zijn geen ondersoorten beschreven.

Bijzonderheden

Er zijn meningsverschillen of deze vogelsoort wel of niet tot Genus Crithagra gerekend mag of moet worden. Dat geldt ook voor de op deze soort gelijkende Drakensbergen cini (Crithagra symonsi / Pseudochloroptila symonsi). De redenen voor andere inzichten qua genus indeling zijn het afwijkende (nestel)gedrag, een van Crithagra soorten afwijkende balts en de niet bij andere vogels voorkomende vleugel- en staarttekening zoals helder witte omzoming van het eind van de slag- en staartpennen. Crithagra totta is een zeer zeldzame soort in Europese kweekbestanden.

(15-10-2019)

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.