Serinus serinus 

IBC-Link   Zang    IUCN-Redlist    Birdlife-Link

Europese kanarie, Europese cini, Girlitz

Serinus serinus

Geografische verspreiding en biotoop

De Europese kanarie is één van Europese vogels behorend tot genus Serinus. Van oorsprong is het een vogeltje uit Zuid-Europa: Spanje, Portugal, Zuid Frankrijk, Italië en kustgebieden van voormalig Joegoslavië, Albanië, Griekenland en Turkije. De soort wordt ook aangetroffen in het oostelijk deel van Noord-Afrika. Jaren geleden maakte Serinus serinus de opmars naar noordelijk gelegen Europese landen. Het leefgebied is open landschap; parken, wijngaarden, tuinen en andere gecultiveerde gebieden. Soms houdt de Europese kanarie zich zeer dicht bij mensen op. Dat is te horen aan het zingen van het mannetje, waarvoor hij een hoge zangplaats uitkiest. In de zomermaanden eten Europese cini’s onrijpe zaden uit de knoppen van paardenbloem, herderstasje en andere zaden die in die maanden beschikbaar zijn. ’s Winters wordt op de grond gezocht naar wilde zaden.

Grootte: 11 cm

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Voor het onderscheiden van volwassen man en volwassen pop kan men letten op verschil in kleur en tekening; mannetjes zijn meer geelgroen, vooral op de kop en in de nek; popjes bruingrijs. Geelgroen is de stuit van de mannetjes. Net als bij een aantal andere Serinus soorten kan veel twijfel over het geslacht bij de Europese kanarie weggenomen worden door de keelstreek te inspecteren. Bij poppen is de keelstreek altijd meer grijsachtig van kleur, soms een beetje geel en fijn gestreept. Volwassen mannetjes hebben deze keelbestreping niet. Er worden geen ondersoorten van Serinus serinus beschreven. In werkelijkheid worden wel veel kleurverschillen gezien, zowel bij de mannetjes als bij de popjes. Sommige mannetjes hebben intensief geelbezit. Er is kleurverschil in de seizoenen; in het voorjaar lijken de mannetjes geler te worden.

Bijzonderheden

De Europese kanarie behoort tot de Europese vogels. In West-Europa moeten ze daarom worden geringd met wettelijk erkende ringen; ringmaat 2,5 mm. Kweken van Serinus serinus lukt meestal het best in ruime kweekkooien (minimumlengte 1.00 m) waarin het koppel alleen gehouden wordt. Het komt wel voor dat het mannetje de pop tijdens het broeden geen rust gunt. De zekere weg is de pop alleen in de kweekkooi laten; de man kan, in de nabijheid van de pop, even afgezonderd worden. De Europese cini is een voornamelijk vegetarisch levende vogel die voor het voeren en grootbrengen van de jongen niet beslist (levend) dierlijk voedsel nodig heeft. Er wordt genesteld in zogenaamde nestkorfjes zoals in gebruik voor kanaries. ‘Girlitz’ is een gebruikelijke naam in Zuid-Nederland en is afgeleid van de roep. Serinus serinus zingt een liedje met hoge tonen. De kleurmutanten bruin en agaat bij de Europese kanarie zijn met kleurkanaries verkregen door kruising en terug paring.

Genus Serinus

Fringilla serinus is de oorspronkelijke wetenschappelijke naam van de Europese kanarie volgens het systeem van Linnaeus. Later werd deze taxonomie door Koch omgezet in Serinus serinus. Serinus werd de geslachtsnaam (= genus) van een aantal verwante vogelsoorten. Op deze groep vogels legt de European Society of Serinus Breeders (ESSB) het accent. De naam ‘Cini’ is herleid van de Franse naam voor de Europese kanarie; Serin cini.

(15-02-2012)

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.