Serinus rothschildi 

IBC-Link   Zang   IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Arabische cini

Serinus rothschildi (Ochrospiza rothschildi)

Geografische verspreiding en biotoop

De Arabische cini behoort tot de kleine cini soorten met weinig opvallende kleuren en tekening. Serinus rothschildi wordt waargenomen in de hooglanden van Saoedi Arabië en delen van Yemen. Deze Serinus soort van het Midden-Oosten wordt gezien in gecultiveerde streken en in open, rotsachtige gebieden met schaarse begroeiing. Er is waargenomen dat ze vegetarisch voedsel tot zich nemen (zaden). Er is tevens melding van het eten van insecten, doch waarschijnlijk is dat toepassing voor de meeste Serinus soorten. Het voedsel wordt op of laag bij de grond gezocht.

Grootte 12 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Man en pop tonen geen uiterlijke verschillen qua geslacht. Jongen van Serinus rothschildi zouden wat helder zijn op borst en buik en meer bestreping tonen. Er is geen melding en beschrijving te vinden van ondersoorten.

Bijzonderheden

De Arabische cini is qua taxonomie enigszins verwarrend. Er zijn experts die er van uit gaan dat Serinus rothschildi, met zijn donker olijfgroene stuit, een ondersoort is van Serinus atrogularis, Zwartkeel geelstuit edelzanger. Anderen zien de Arabische cini als ondersoort van Serinus xanthopygius (Geelstuit edelzanger), die leeft in een dichterbij gelegen gebied dan het oorspronkelijke habitat van de Zwartkeel geelstuit edelzanger. Er zijn ook meningen die Serinus rothschildi en Serinus menachensis (Yemen cini) als soort en ondersoort beschouwen. Feit is dat beide vogelsoorten aangetroffen worden buiten het Afrikaanse continent, in een gescheiden gebied en sterk op elkaar lijken. Of de Arabische cini ooit in kwekersbezit is gekomen, is niet bekend. De snavel van de Arabische cini is vrij fors.

10-02-2012