Serinus menachensis      

         IBC-Link   Zang   IUCN-Redlist   Birdlife-Link

 Yemencini

Crithagra menachensis (Serinus menachensis)

Geografische verspreiding en biotoop

De Yemen of Jemen cini is een van de minst opvallend gekleurde en getekende vogels behorend tot genus Crithagra. De wetenschappelijke tweede naam is herleid van ‘Menacha’, een regio van Yemen. Het is een vogel die voorkomt in erg droge, schaars en laag begroeide rotsachtige gebieden die hoog gelegen zijn. De Crithagra menachensis wordt ook waargenomen aan randen van dorpen en steden op zoek naar voedsel. Er is melding dat de vogel leeft van zaden van zuringachtige planten. Behalve in Yemen zijn er ook waarnemingen in Oman, eveneens liggend in het Midden-Oosten en deel uitmakend van het Arabische schiereiland. De vogels worden in de zomer waargenomen in groepen waargenomen samen met Yemen kneuen (Carduelis yemenensis). Voedsel wordt gezocht op of laag bij de grond.

Grootte 12 cm

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Er zijn geen beschrijvingen van uiterlijke geslachtsverschillen, noch van ondersoorten.

Bijzonderheden

Opvallend is dat de vogels die in het Foto album op deze site te zien zijn, meestal een zwartgrijze snavelkleur hebben. De zang wordt omschreven als een mengelmoes van geluiden die ook gehoord worden van kleine barmsijzen (Carduelis cabaret), sijzen (Carduelis spinus) en kneuen (Carduelis cannabina ssp). In de natuur werden nesten gevonden in de periode vanaf september tot en met december en in maart/april. Nesten werden aangetroffen in rotsspleten, rotsholten en gaten in muren. Witte eieren. Wij weten niet of de Yemen cini ooit naar Europa is geïmporteerd.

(15-10-2019)

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.