Serinus flavigula    

IBC-Link    Zang    IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Geelkeelcini

Serinus flavigula

Geografische verspreiding en biotoop

De Geelkeel cini komt voor in een klein verspreidingsgebied van enkele tientallen kilometers in centraal Ethiopië. De vogelsoort staat op de lijst van bedreigde vogels. Het biotoop wordt omschreven als half droog en begroeid met acacia’s op een hoogte van tussen de 1300 en 1600 meter. Het is een zeldzame soort behorend tot Genus Serinus, waarvan weinig bekend is.

Grootte: 11 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Man en pop zijn hetzelfde gekleurd en getekend. Er zijn geen ondersoorten bekend.

Bijzonderheden

De Geelkeel cini lijkt op de Zwartkeel Geelstuit edelzanger (Serinus atrogularis) welke echter aan de onderzijde geen geel vertoont. De Geelkeel cini heeft echter geen zwart op de kin. De soort wordt ook in verbinding gebracht met de Geelstuit edelzanger (Serinus xanthopygius). In de natuur werden nesten gesignaleerd in december en januari. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Geelkeel cini ooit in volièremilieu gehouden en gekweekt is.

(01-04-2011)