Serinus burtoni  

IBC-Link   Zang   IUCN-Redlist   Birdlife-Link

Burtoni dikbekcini, Dikbek Bergcini

Crithagra burtoni (Serinus burtoni)

Geografische verspreiding en biotoop

Naast de nominaatvorm Crithagra burtoni burtoni worden drie ondersoorten beschreven. Deze dikbek cini is een Crithagra soort die niet alleen qua snavelgrootte maar ook qua lichaamsgrootte en kleur afwijkt van de meest bekende vogels uit het genus Crithagra. De kans op verwarring met andere Crithagra soorten lijkt daarom klein. C. burtoni burtoni wordt waargenomen in Kameroen en het oosten van Nigeria. C. b. tanganjicea leeft in het oosten van Zaïre, Oeganda en delen van Angola. C. b. kilimensis wordt gevonden in het zuidwesten van Kenia en het noorden van Tanzania. C. b. albifrons heeft als natuurlijk leefgebied centraal Kenia. De Burtoni dikbek cini leeft in het westen en het oosten van Afrika en dan heel speciaal op hoogvlaktes en in bergen tot wel 3000 meter. Zelfs boven de boomgrens. Door het enorm grote verspreidingsgebied en de natuurlijke scheidingen in dat gebied zijn de verschillen tussen de ondersoorten groot.

Grootte: 16 tot 18 cm.
De grootte varieert, naar gelang de ondersoort, van 16 tot 18 cm.
C. b. tanganjicea is de grootste van de dikbek bergcini’s.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Heel veel berichten over de dikbek bergcini of de Burtoni zijn er niet. Er wordt geschreven dat de geslachten gelijk van kleur en tekening zijn met de mogelijkheid dat de man wat intensiever van kleur is. C. b. kilimensis heeft geen wit op het voorhoofd. C. b. tanganjicea heeft een bijna zwarte kop, mantel en borst en een lichte oogring en enkele lichte vlekjes onder de ogen en in de snavelhoeken. Crithagra (b.) melanochroa wordt soms tot de dikbek cini’s gerekend, soms als een aparte soort beschouwd.

Bijzonderheden

Dikbek cini’s worden gevoerd met een wat grover zaadmengsel bijvoorbeeld zoals voor grote putters gebruikelijk is. Er wordt gegeten van eivoer, bessen, fruit en insecten. De vogel schijnt, mede gezien ook het natuurlijke leefgebied, geen speciale behoefte aan warmte te hebben. Er is niet gepubliceerd dat deze dikbek cini agressief is tegenover andere vogels. Aan de zang van de Burtoni dikbek cini wordt weinig bijzondere waarde gehecht.

(15-10-2019)

 
 

Serinus-Society maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.